Rachunkowość i Księgowość


+48 32 63 06 167

W ramach kompleksowej obsługi księgowości zapewniamy:

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w zakresie której klient uzyskuje:

N

sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

N

sporządzanie deklaracji VAT i deklaracji CIT,

N

sporządzanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS)

N

przygotowanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla banków i innych organizacji,

N

wdrożenie systemów księgowych połączonych z logistyką sprzedaży,

N

doradztwo księgowe i ekonomiczne.

Obsługę książki przychodów i rozchodów, w zakresie której klient uzyskuje:

N

księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych klienta,

N

przygotowanie informacji o wysokości dochodów lub strat,

N

sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,

N

sporządzanie deklaracji VAT.

Obsługę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w zakresie której klient uzyskuje:

N

sporządzanie miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy,

N

ewidencję środków trwałych,

N

ewidencję podatku VAT,

N

ewidencję przychodów.

Obsługę kadr i płac, która zawiera:

N

prowadzenie teczek osobowych pracowników,

N

przygotowanie zbiorczych list płac,

N

sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji PIT-4 i ZUS,

N

sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,

N

prowadzenie ewidencji pracowniczej wraz z kartą urlopową zgodną z ustalonym wymiarem oraz limitem urlopu wypoczynkowego na dany rok,

N

wystawianie świadectw pracy i przygotowywanie wypowiedzeń,

N

sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i aktualizacyjnych,

N

sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 , PIT 40, a także elektroniczne przekazywanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego,

N

sporządzanie raportów do GUS oraz różnych raportów i zestawień kadrowych,

N

sporządzanie regulaminów obowiązujących w zakładach pracy oraz wszelkich formularzy dokumentacji kadrowej,

N

reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jako jedni z nielicznych zapewniamy Klientowi transparentną księgowość.
Dzięki innowacyjnemu systemowi WorkFlow SIDWARE logując się do systemu
Klient w każdej chwili i miejscu ma kontrolę nad swoimi finansami.

Elektroniczne zarządzanie pozawala na:

N

Szybsze rozliczanie faktur

N

Zarządzanie kosztami i strukturą zakupów

N

Szczegółową kontrole kosztów

N

Obsługę wniosków urlopowych

N

Minimalizację błędów w księgowaniu

Wymagana zgoda

7 + 1 =

Zapoznaj się z działalnością naszego biura rachunkowego

Rachunkowość i Księgowość

Doradztwo Podatkowe

Audyt
Finansowy

Zapytania
Ofertowe

Telefon

+48 32 63 06 167

Adres

Fundacja:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
Firma
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik