Misja


Celami Fundacji jest pomoc społeczna, działania edukacyjne, dobroczynność na rzecz:

N

osób w trudnej sytuacji życiowej;

 

N

uczniów, celem propagowania i uzyskiwania wiedzy ekonomicznej i księgowej;

 

N

osób chorych;

 

N

osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

N

udział w eventach sportowych i społecznych;

 

N

prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej;

 

N

współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi itp.;

 

N

podejmowanie innej działalności zgodnej z postanowieniami statutu.

 

Poznaj Zarząd i Radę Fundacji

Telefon

+48 32 63 06 167

Adres

Fundacja:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
Firma
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik