Mimo przyjętej przez rząd zmiany w CIT, umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 roku mogą być regulowane przez dotychczasowe przepisy. I choć pierwotny projekt zakładał, że nowe regulacje wejdą w życie już od 1 stycznia 2018 roku, to ze względu na mnóstwo wątpliwości w kwestii zgodności z konstytucją, termin ten musiał zostać zmieniony.

Nowy rok, stare regulacje

Rząd przychylił się do wniosku, aby do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych dokumentów dotyczących samochodu osobowego, które zostaną zawarte jeszcze przed 1 stycznia 2019 roku, można było stosować przepisy obowiązujące jak dotychczas.

Zgodnie z najnowszą wersją projektu – niezależnie do wartości pojazdu – leasingobiorca będzie w stanie zaliczać pełne raty leasingowe do kosztów podatkowych, do końca trwania umowy. Jest to słuszna decyzja, bowiem zmiana tych zasad groziła naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych.

Zmiany są możliwe  

Zmieniły się również regulacje w kwestii zabezpieczeń przed celowymi zmianami umów. W pierwotnej wersji projektu, przyjęto założenie, że podatnicy, którzy jeszcze przed 1 stycznia 2019 zdecydują się zawrzeć bądź zmienić już zawarte umowy leasingu samochodów osobowych i dokonają tego od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw do 1 stycznia 2019, będą rozliczać opłaty leasingowe na starych zasadach tylko do końca 2018 roku, a po Nowym Roku według nowych przepisów.

Zgodnie z nowymi regulacjami, Rząd wycofał powyższe zabezpieczenia. W tej sytuacji, jeśli podatnik zmieni lub odnowi umowę leasingu samochodu przed końcem 2018 roku, to będzie ona opodatkowana na obecnych, korzystniejszych zasadach aż do końca okresu trwania umowy.

Nowe regulacje będą się zatem odnosić do umów zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 roku.

Według projektowanych przepisów do opłat z tytułu umów leasingu, najmu oraz dzierżawy będzie stosowany limit 150 tys. złotych. Na tę chwilę, raty leasingowe można zaliczać do kosztów bez żadnych ograniczeń. To właśnie z tego powodu lepiej wziąć drogi samochód w leasing niż kupować go za gotówkę. Limit 150 tys. złotych nie będzie dotyczył jedynie firm leasingowych takich jak rent a car oraz innych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie wynajmu samochodów osobowych oraz leasingu.

Zmiana w kwestii eksploatacji

Regulacje przejściowe stanowią ochronę praw nabytych w odniesieniu do opłat wynikających z umów najmu oraz leasingu. Ochrona ta, nie odnosi się jednak do kosztów eksploatacji samochodów.

W świetle nowych przepisów, od 1 stycznia 2019 roku podatnicy będą mogli zaliczać do kosztów 100 proc. wydatków wynikających z użytkowania samochodów. W tej kwestii pojawia się jeden warunek, a mianowicie podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która będzie wyglądać tak, jak obecnie jest wymagana w VAT (gdy podatnikowi zależy na tym, by odliczyć 100 proc. podatku od wydatków eksploatacyjnych).

Niższa stawka CIT

Pierwotny projekt stanowił ryzykowne rozwiązanie dla małych podatników, którzy mogli stracić prawo do stawki 15 proc. już od 1 stycznia 2018 roku i tym samym za cały rok, musieliby zapłacić podatek według stawki 19 proc. Rząd wycofał się jednak z tego pomysłu, dzięki czemu mali podatnicy unikną kłopotów.

Zgodnie z nowymi regulacjami, w sytuacji, gdy przychody podatnika przekroczą 1,2 mln euro, to automatycznie będzie on przechodził ze stawki 9 proc. na stawkę 19 proc. na cały rok.  Zmiany te zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku.

Kolejną zmianą, z której wycofał się rząd w tym temacie, jest kwestia stawki 9 proc. – jako wymaganego progu rentowności. Początkowo, według Ministerstwa Finansów prawo do niskiej stawki CIT powinni mieć jedynie podatnicy, u których udział dochodów w przychodach nie przekroczyłby 33 proc.

Dochody z kryptowalut

Nowe regulacje w kwestii opodatkowania dochodów z kryptowalut wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku. Gdyby w tym przypadku, nowe zasady weszły z mocą wsteczną, wówczas z największym problemem borykaliby się inwestorzy, którzy w bieżącym roku przy zmianie e-walut ponieśli już koszty uzyskane z przychodów, które powstały w transakcjach wymiany bitcoinów na inne kryptowaluty. Gdyby tak się stało, wówczas inwestorzy ci, zostaliby z nierozliczonymi kosztami.

————————-

Potrzebujesz wsparcia w obszarze rachunkowości i finansów, doradztwa podatkowego albo audytu finansowego? Sprawdź, jakie usługi możemy dla Ciebie realizować.