Doradztwo Podatkowe


+48 32 63 06 167

Specjaliści Warido zapewniają specjalistyczne i merytoryczne wsparcie w rozmowach
i negocjacjach z organami podatkowymi, celnymi, kontroli podatkowej, sądami administracyjnymi,
zarówno w Polsce jak i w Czechach oraz na Słowacji.

Nasze bogate doświadczenie pozwala podejmować trudne negocjacje z organami podatkowymi
i wychodzić z trudnych sytuacji z korzyścią dla Klienta.

W ramach doradztwa podatkowego zapewniamy specjalistyczna obsługę w zakresie:

N

pomocy w reprezentowaniu klienta przed organami podatkowymi

N

udzielania i sporządzania porad podatkowych

N

tworzenia analiz prawno-podatkowych dokumentów

N

prowadzenia postępowań mediacyjnych

N

prowadzenia postępowań podatkowych przed organami podatkowymi

N

reprezentowania podatnika podczas kontroli podatkowej

N

pomocy w uzyskaniu zezwoleń, pozwoleń i koncesji

N

pomocy w sporządzaniu dokumentacji specjalistycznej

N

tworzenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, przygotowania umów spółek, rejestracji w KRS

N

doradztwa przy przekształcaniu oraz likwidacji spółek i przedsiębiorstw

N

tworzenia strategii finansowych, biznesplanów i programów naprawczych

N

nadzoru działu księgowości klienta

N

tworzenia kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Wymagana zgoda

9 + 11 =

Zapoznaj się z działalnością naszego biura rachunkowego

Rachunkowość i Księgowość

Doradztwo Podatkowe

Audyt
Finansowy

Zapytania
Ofertowe

Telefon

+48 32 63 06 167

Adres

Fundacja:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
Firma
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik