Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Przepisy dotyczące obowiązku odprowadzania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, w 2019 roku ulegną zmianie. Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim tych, którzy płacą zaliczki kwartalne oraz tych, którzy zawieszają...

Koszty leasingu 2019 – stare umowy na starych zasadach

Mimo przyjętej przez rząd zmiany w CIT, umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 roku mogą być regulowane przez dotychczasowe przepisy. I choć pierwotny projekt zakładał, że nowe regulacje wejdą w życie już od 1 stycznia 2018 roku, to ze względu na mnóstwo...