O fundacji

Fundacja WARIDO Pro Bono została utworzona w dniu 13.02.2018r. Oferuje usługi dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą oraz prowadzących ewidencję operacji gospodarczych na podstawie Księgi przychodów i rozchodów.
Działa w sektorze usług rachunkowo-księgowych, podatkowych, prawnych i audytów księgowych.

Działalność charytatywna


Celem Fundacji jest niesienie pomocy społecznej osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a także udzielanie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym. Wszystko to Fundacja realizuje poprzez uczestniczenie w różnych akcjach charytatywnych.

Działalność gospodarcza


Fundacja zamierza wspierać edukację oraz pomagać młodym i zdolnym uczniom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę ekonomiczną i księgową. Poprzez swoje działania Fundacja umożliwia młodym ludziom zdobycie nie tylko wiedzy ale również praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Działalność charytatywna


Celem Fundacji jest niesienie pomocy społecznej osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a także udzielanie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym. Wszystko to Fundacja realizuje poprzez uczestniczenie w różnych akcjach charytatywnych.

Działalność gospodarcza


Fundacja zamierza wspierać edukację oraz pomagać młodym i zdolnym uczniom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę ekonomiczną i księgową. Poprzez swoje działania Fundacja umożliwia młodym ludziom zdobycie nie tylko wiedzy ale również praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Telefon

+48 32 63 06 167

Adres

Fundacja:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
Firma
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik